Members
Termine / Kasse

Jassclub ECTO
Jassregeln
.....


Sprüche des letzten Jassabends:

..... moralisch send mer aber alleweil d'Sieger ..... en Kontermatsch, da esch öppe s'schlemmscht wo emene Jasser cha passiere ..... lieber en gute Jasser als en schlechte Projektleiter .....

Jasslokal
... je nach dem